domingo, 25 de diciembre de 2016

FU LA SPAGNA! LA MIRADA FEIXISTA SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

El suport de Mussolini a Franco i a la insurrecció colpista va ser decisiu per a l’èxit de la Guerra Civil Espanyola. El règim feixista hi va enviar avions, vaixells, armes i més de vuitanta mil efectius. La major part d’aquests, amb el temps, van ser destinats al grup que es constituiria per a l’ocasió, el Corpo Truppe Volontarie (CTV), format també per Camicie Nere. En ocasió del 80è aniversari de l’inici del conflicte, aquesta exposició mostra, juntes per primera vegada, imatges de la més diversa procedència de com va ser representada la intervenció des de la Itàlia feixista.

L’exposició, que és el fruit d’una llarga recerca per arxius i biblioteques, ens ha portat a identificar unes vint mil imatges, tres-centes de les quals es poden veure a la mostra, classificades en tres tipologies, assenyalada cadascuna amb un color diferent. D’una banda, les fotografies aparegudes a la premsa il·lustrada italiana (en verd); seguidament, les fotografies fetes per legionaris individuals (en blanc), i en darrer lloc, les fotografies realitzades i conservades en diverses institucions politicomilitars (en vermell). El resultat en són els tres colors de la bandera italiana, però, sobretot, és una construcció dialèctica de les diverses mirades, capaces de retornar-nos una imatge articulada de les maneres en què es va veure la guerra, i com la van representar la maquinària propagandística, els soldats i les institucions italianes. Tres mirades que no sempre coincideixen, i que, en confrontar-les, ens permeten fer-ne ressorgir absències i presències reveladores. A l’hora de seleccionar les imatges, en primer lloc, ens hem basat en la seva representativitat, però sense deixar-ne de banda, també, la qualitat estètica.


La narració fotogràfica segueix dos recorreguts paral·lels i complementaris, un de bèl·lic i un altre de temàtic. El primer es concentra en les diverses fases de la guerra, parant una atenció especial en el paper que hi va tenir la intervenció militar italiana, mentre que el segon proposa alguns dels temes més recurrents de la representació feixista de la guerra. Un tercer espai expositiu trenca el recorregut temàtic i ofereix una visió aprofundida de la feina feta pels mitjans de comunicació italians en actiu en el territori espanyol, generadors en gran part de la representació, no tan sols iconogràfica, que la Itàlia feixista va oferir del conflicte.
Exposició organitzada pel Museu d’Història de Catalunya en col·laboració amb el Centro di Studi sul Cinema Italiano i comissariada per Daniela Aronica i Andrea Di Michele.

http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_temporals/fu_la_spagna

No hay comentarios:

Publicar un comentario